Zapisy na seminaria stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na rok akademicki 2020/2021

Wybory seminariów odbywają się z wykorzystaniem Internetowego Systemu Wyboru Seminarium (http://www.isws.ue.poznan.pl). Student kontaktuje się z potencjalnym promotorem za pomocą poczty elektronicznej i zgłasza chęć udziału w seminarium. Po uzyskaniu akceptacji student wprowadza wybór do systemu internetowego. 
Studenci mają obowiązek zapisać się na wybrane przez siebie seminarium w terminie 18-24 maja 2020 r.
Szczegółowe informacje dla studentów są dostępne na stronie internetowej BOS.

Kierunek Informatyka i ekonometria
Studia stacjonarne I stopnia

dr hab. Barbara Będowska-Sójka, prof. UEP
Metody ilościowe na rynku finansowym
Więcej informacji o ofercie tutaj
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: barbara.bedowska-sojka@ue.poznan.pl

dr Sergiusz Herman
Metody analizy wielowymiarowej na rynku kapitałowym
Więcej informacji o ofercie tutaj
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: sergiusz.herman@ue.poznan.pl

dr Alicja Jajko-Siwek
Metody ilościowe w analizach ekonomicznych
Więcej informacji o ofercie tutaj
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: alicja.jajko-siwek@ue.poznan.pl

dr Wojciech Kisiała
Modelowanie ekonometryczne rozwoju miast i regionów
Więcej informacji o ofercie tutaj
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: wojciech.kisiala@ue.poznan.pl

dr Anna Łozowicka
Metody ilościowe w badaniu efektywności działania obiektów społeczno-gospodarczych
Więcej informacji o ofercie tutaj
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: anna.lozowicka@ue.poznan.pl


Studia niestacjonarne I stopnia

dr Sergiusz Herman
Metody analizy wielowymiarowej na rynku kapitałowym
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: sergiusz.herman@ue.poznan.pl