Zapisy na seminaria na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

rok akademicki 2020/2021W dniach 01-06.12.2020 r. studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia muszą dokonać wyboru seminarium dyplomowego.

Wybory będą odbywały się z wykorzystaniem Internetowego Systemu Wyboru Seminarium według schematu: student kontaktuje się z potencjalnym promotorem za pomocą poczty elektronicznej i zgłasza chęć udziału w seminarium. Po uzyskaniu akceptacji promotora wprowadza wybór do sytemu internetowego.

Szczegółowe informacje o ofercie seminaryjnej znajdują się w zakładce "Seminaria magisterskie".
Szczegółowe informacje o zapisach znajdują się na stronie BOS-u.