Oferta seminaryjna na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

                            rok akademicki 2022/2023

Kierunek: Informatyka i ekonometria


Studia stacjonarne I stopnia

1. prof. dr hab. Barbara Będowska-Sójka

   Metody ilościowe na rynku finansowym

   Więcej informacji o ofercie tutaj

   Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: barbara.bedowska-sojka@ue.poznan.pl
2. dr hab. Paweł Kliber, prof. UEP
  Metody matematyczne i statystyczne w modelowaniu rynków
  Więcej informacji o ofercie tutaj.
  Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: pawel.kliber@ue.poznan.pl
3. dr Anna Łozowicka
    Metody ilościowe w badaniu efektywności działania obiektów społeczno-gospodarczych.
    Więcej informacji o ofercie tutaj
    Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: anna.lozowicka@ue.poznan.pl
 

Studia niestacjonarne I stopnia

1. dr hab. Paweł Kliber, prof. UEP
     Metody matematyczne i statystyczne w modelowaniu rynków .
     Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: pawel.kliber@ue.poznan.pl


Kierunek: Ekonomia


Studia stacjonarne I stopnia

1. dr Przemysław Garsztka
    Ekonometryczne modelowanie danych makroekonomicznych. Ekonometryczne modelowanie dobrobytu gospodarstw domowych. Ekonometryczne modele na rynku finansowym
     Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: przemyslaw.garsztka@ue.poznan.pl
2. dr Wojciech Kisiała
    Potencjał gospodarczy i czynniki rozwoju miast i regionów. Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki
    Więcej informacji o ofercie tutaj
    Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: wojciech.kisiala@ue.poznan.pl

Studia niestacjonarne I stopnia 

1. dr Przemysław Garsztka
    Ekonometryczne modelowanie danych makroekonomicznych. Ekonometryczne modelowanie dobrobytu gospodarstw domowych. Ekonometryczne modele na rynku finansowym
    Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: przemyslaw.garsztka@ue.poznan.pl


Kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu


Studia stacjonarne I stopnia

1. dr Przemysław Garsztka
   Ekonometryczne modelowanie danych makroekonomicznych. Ekonometryczne modelowanie dobrobytu gospodarstw domowych. Ekonometryczne modele na rynku finansowym
   Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: przemyslaw.garsztka@ue.poznan.pl 
2. dr Wojciech Kisiała
   Funkcjonowanie, kondycja finansowa i perspektywy rozwoju przedsiębiorstw
   Więcej informacji o ofercie tutaj
   Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: wojciech.kisiala@ue.poznan.pl

Studia niestacjonarne I stopnia

1. dr Przemysław Garsztka
    Ekonometryczne modelowanie danych makroekonomicznych. Ekonometryczne modelowanie dobrobytu gospodarstw domowych. Ekonometryczne modele na rynku finansowym
    Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: przemyslaw.garsztka@ue.poznan.pl 

Kierunek: Jakość i rozwój produktu

Studia stacjonarne I stopnia


          1. dr Tomasz Strózik
               Statystyczna analiza zjawisk społeczno-gospodarczych
               Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: tomasz.strozik@ue.poznan.pl

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia stacjonarne I stopnia


          1. dr Tomasz Strózik
               Statystyczna analiza zjawisk społeczno-gospodarczych
               Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mail: tomasz.strozik@ue.poznan.pl