Seminaria naukowe Katedry Ekonometrii odbywają się w sali 324C bądź zdalnie, w wyznaczone piątki o godzinie 13:10.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminariach lub poprowadzeniem seminarium i zaprezentowaniem własnego tematu prosimy o kontakt z prof. Pawłem Kliberem - pawel.kliber@ue.poznan.pl 
Serdecznie zapraszamy!

Plan spotkań w roku akademickim 2020/21:
Data
Referent                                
23.10.2020 Paweł Kliber, Anna Rutkowska-Ziarko (UWM)
Portfolio choice with a fundamental criterion – an algorithm and a practical application
20.11.2020
Wojciech Kisiała
Modele wzajemnego oddziaływania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych
11.12.2020
Sergiusz Herman
Restrukturyzacja przedsiębiorstw - analiza wielowymiarowa  
15.01.2021 
Anna Łozowicka, Bartłomiej Lach
Wzmocnienie siły dyskryminacyjnej podstawowego modelu DEA
29.01.2021
Alicja Jajko-Siwek
Pension adequacy and gendered work-family life courses in different pension regimes
 5.02.2021
Tomasz Strózik
Badania subiektywnego wymiaru jakości życia dzieci w Polsce
12.02.2021
Przemysław Garsztka
Produkcja domowa - teoria i modele
07.04.2021
 
Anna Łozowicka, Sergiusz Herman, Alicja Jajko-Siwek
spotkanie warsztatowe poświęcone projektowi
15.04.2021Barbara Będowska-Sójka
tba
22.04.2021 
Alicja Jajko-Siwek
13.05.2021
 

20.05.2021
27.05.2021
                              
Sergiusz Herman