Seminaria naukowe Katedry Ekonometrii odbywają się w sali 324C bądź zdalnie, w wyznaczone piątki o godzinie 13:00.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminariach lub poprowadzeniem seminarium i zaprezentowaniem własnego tematu prosimy o kontakt z prof. Pawłem Kliberem - pawel.kliber@ue.poznan.pl 
Serdecznie zapraszamy!

Plan spotkań w roku akademickim 2021/22:
Data
Referent                                
22.10.2021 Alicja Jajko-Siwek
Pension Adequacy Networks over the Europe  
19.11.2021
Barbara Będowska-Sójka, seminarium Instytutu

03.12.2021
dr Dorota Skała, Uniwersytet w Szczecinie

21.01.2022


18.02.2022
Wojciech Kisiała

18.03.2022
Paweł Kliber

22.04.2022
 
Tomasz Strózik

20.05.2022
                              
Sergiusz Herman

03.06.2022
Anna Łozowicka