Data              
Referent                      
   Temat                                                                                                                                
 21.11.2018 Sergiusz Herman  Manipulowanie zyskami przez spółki notowane na GPW a ich kondycja finansowa.
 28.11.2018 Alicja Jajko-Siwek

  Dzieci czy kariera? Emerytalne implikacje decyzji życiowych związanych z liczbą dzieci.

 5.12.2018 Barbara Będowska-Sójka  Płynność na rynku kapitałowym
 6.03.2019 Bartłomiej Lach  Przedstawienie koncepcji rozprawy doktorskiej.
 20.03.2019 Michał Wójtowicz  Zastosowaniezarządzaniamajątkiemprzezinwestorao krótkimhoryzoncie      inwestycyjnymnaGiełdziePapierów Wartościowych
 22.03.2019 Bartłomiej Lach Dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Bartłomieja Lacha z udziałem pracowników z  innych Katedr)
 8.05.2019 Katarzyna Szarzec,
 Akos Dombi
 Piotr Matuszak
State-owned enterprises and economic growth:
Evidence from the post-Lehman period