Uczymy już od 35 229 dni
Katedra Ekonometrii

Rok akademicki 2020/21

W semestrze letnim seminaria odbywać się będą w formie zdalnej na MS Teams w czwartki o 13:10. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!

Anna Łozowicka

Wzmocnienie siły dyskryminacyjnej podstawowego modelu DEA

Data
Referent                                
23.10.2020 Paweł Kliber, Anna Rutkowska-Ziarko (UWM)
Portfolio choice with a fundamental criterion – an algorithm and a practical application
20.11.2020
Wojciech Kisiała
Modele wzajemnego oddziaływania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych
11.12.2020
Sergiusz Herman
Restrukturyzacja 
15.01.2021
Anna Łozowicka
Wzmocnienie siły dyskryminacyjnej podstawowego modelu DEA
 29.01.2021 Alicja Jajko-Siwek
Pension adequacy and gendered work-family life courses in different pension regimes
 5.02.2021Tomasz Strózik
Badanie subiektywnego wymiaru jakości życia dzieci w Polsce
 12.02.2021Przemysław Garsztka
Produkcja domowa - teoria i modele
07.04.2021Anna Łozowicka, Sergiusz Herman, Alicja Jajko-Siwek
spotkanie warsztatowe poświęcone projektowi
15.04.2021
Alicja Jajko-Siwek
Warsztaty - narzędzie moodle'a  
22.04.2021Barbara Będowska-Sójka, dr hab. Agata Kliber, prof. UEP, Katedra Matematyki Stosowanej
Is there one safe-haven for all types of turbulence?
06.05.2021
Anna Łozowicka, Sergiusz Herman, Alicja Jajko-Siwek
grant RID
13.05.2021
Przemysław Garsztka, tba
27.05.2021
Sergiusz Herman
Wpływ obostrzeń na rozwój pandemii w Polsce