Seminaria naukowe Katedry Ekonometrii odbywają się w sali 324C bądź zdalnie, w wyznaczone piątki o godzinie 13:00 (semestr zimowy) i poniedziałki o 9:45 (semestr letni), o ile nie wskazano inaczej.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminariach prosimy o kontakt z prof. Pawłem Kliberem  pawel.kliber@ue.poznan.pl 
Serdecznie zapraszamy!

  
Data                           
Referent i tytuł wystąpienia                       
 22.10.2021 (324C)dr Alicja Jajko-Siwek
Pension Adequacy Networks over the Europe  
19.11.2021 (zdalnie)
piątek 9:00
dr hab. Barbara Będowska-Sójka
Płynność na rynku kapitałowym: pomiar i dynamika procesów
Seminarium Instytutu
3.12.2021
(przeniesione)
dr Dorota Skała - seminarium zostało przesunięte na termin późniejszy
Uniwersytet w Szczecinie
28.01.2022 (zdalnie)
piątek 13:00
dr Bartłomiej Lach
Senior Software Engineer w Analyx
prof. dr hab. Krzysztof Malaga
Aplikacje Shiny R w badaniach naukowych - przykłady zastosowań
18.02.2022 (zdalnie)
piątek 13:00
dr Wojciech Kisiała
Przestrzenne aspekty rozwoju rynku samochodowego w Polsce
21.03.2022
poniedziałek 9:45 (324C)
dr hab. Paweł Kliber, prof. UEP
Konstrukcja portfela inwestycji z różnymi rozkładami stóp zwrotu
08.04.2022
piątek 13:00 (zdalnie)
Grzegorz Szwałek

Symulacyjne metody analizy ryzyka inwestycyjnego – wybrane aspekty.

Opcje realne, wycena metodą Datara-Mathews’a

25.04.2022  (324C) 
poniedziałek 9:45
dr Tomasz Strózik
Migracje zarobkowe a jakość życia dzieci na przykładzie państw Europy Środkowo-Wschodniej
23.05.2022 (324C)
poniedziałek 9:45                          
dr Sergiusz Herman
Wpływ restrykcyjnego lockdownu na wyniki gospodarcze państw
06.06.2022 (324C)
poniedziałek 9:45
dr Dorota Skała
Uniwersytet w Szczecinie
Give change a chance - Bank profitability and board changes