Seminaria naukowe Katedry Ekonometrii odbywają się w wybranych terminach wskazanych w tabeli w sali 324C.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminariach prosimy o kontakt z prof. Pawłem Kliberem  (pawel.kliber@ue.poznan.pl) Serdecznie zapraszamy do udziału!

 
 Data           Referent i tytuł wystąpienia
2022-10-24
16:30, 
poniedziałek  
Anna Łozowicka, Bartłomiej Lach, CI-DEA: a way to improve the discriminatory power of DEA - on the example of the efficiency assessment of the digitalization in the life of the Generation 50+
2022-11-28
16:30,
poniedziałek
Monika Osińska, Kapitał intelektualny jako istotny czynnik konkurencyjności polskich województw w latach 2016-2020
2022-12-12
16:40, 
poniedziałek
Paweł Kliber, Zastosowanie metod AHP i Dematel w analizie stabilności łańcucha dostaw
2023-01-20 
9:00, piątek
Przemysław Garsztka, Produkcja domowa i dochody z działalności poza-rynkowej – rozkład dochodów - Wystąpienie na Seminarium Instytutu (on-line)
2023-03-23
9:40, czwartek
Sergiusz Herman, Bartłomiej Lach, Czy warto budować modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw uwzględniające kryterium przynależności sektorowej?
2023-03-30
9:40, czwartek  
Wojciech Kisiała, Wpływ funduszy UE na dynamikę wzrostu gospodarczego i poziom nierówności przestrzennych
2023-04-20
9:40, czwartek

Tomasz Strózik Determinanty subiektywnego wymiaru jakości życia dzieci w wieku szkolnym

2023-05-18
9:40, czwartek
Alicja Jajko-Siwek, Dobrostan emerytalny
2023-06-15
9:40, czwartek
Barbara Będowska-SójkaEditiorial boards of finance journals: gender and social connectedness