Dr Anna Łozowicka
Egzamin z przedmiotu Prognozowanie i symulacja - studia stacjonarne II stopnia, 1 rok - 11.02.2020 r. (wtorek), godz. 11:00, s. 311A

Dr Sergiusz Herman
  1. Egzamin z przedmiotu Analiza wielowymiarowa - studia niestacjonarne II stopnia, 1 rok, kier. Informatyka i ekonometria - 08.02.2020 r. (sobota), godz. 10:00-11:30, sala 003A;

  2. Egzamin z przedmiotu Ekonometria - studia niestacjonarne I stopnia, 2 rok, kier. FIR - 08.02.2020 r. (sobota) godz. 12:00-13:30, sala 311A.