Data Referent Temat
30.05.2019Izabela ŚliwaEkonomia behawioralna
w ujęciu teorio-polowym
11.04.2019Tibor Neugebauer
(Uniwersytet
w Luksemburgu)
Arbitrage bots in experimental
asset markets

4.04.2019Mateusz Nowak Wielosektorowy model konkurencji klasycznej - wyniki eksperymentów symulacyjnych
28.03.2019Damian SołtysiakStabilność gospodarki
w monetarnym modelu wzrostu
typu Keynesa - Metzlera - Goodwina
21.03.2019Roman KiedrowskiWielosektorowy model
konkurencji klasycznej (c.d.)

14.03.2019Roman Kiedrowski Wielosektorowy model
konkurencji klasycznej
7.03.2019Roman KiedrowskiModel typu Goodwina – Kaleckiego
z zadłużeniem
gospodarstw domowych (c.d.)
28.02.2019Roman KiedrowskiModel typu Goodwina – Kaleckiego
z zadłużeniem
gospodarstw domowych
24.01.2019Damian Sołtysiak Stabilność równowagi dynamicznej
w modelu
typu Keynesa-Metzlera-Goodwina (c.d.)
17.01.2019Damian SołtysiakStabilność równowagi dynamicznej
w modelu typu
Keynesa-Metzlera-Goodwina
3.01.2019Piotr MaćkowiakRozkład Jordana macierzy (c.d.)
13.12.2018Piotr MaćkowiakRozkład Jordana macierzy (c.d.)
29.11.2018Piotr MaćkowiakRozkład Jordana macierzy
15.11.2018 Izabela ŚliwaPewne nietypowe własności układów kryształów ciekłych
25.10.2018Karolina SobczakMetoda Blancharda-Kahna ... (c.d.)
18.10.2018Karolina SobczakMetoda Blancharda-Kahna ... (c.d.)
11.10.2018
Karolina SobczakMetoda Blancharda-Kahna rozwiązywania układów linowych
równań różnicowych
z racjonalnymi oczekiwaniami