W wersji online-first, ukazał się artykuł pań: Barbary Będowskiej-Sójki i Agaty Kliber pt. "Impact of COVID-19 on sovereign risk: Latin America versus Asia", Finance Research Letters (IF:5.596, CiteScore:5.3) :https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102582
Panie: Agata Kliber, Blanka Łęt i Barbara Będowska-Sójka nawiązały współpracę naukową z ośrodkiem Transport Research Center (CDV) w Czechach, co zaowocowało złożeniem wspólnego wniosku o grant.