W bieżącym miesiącu ukazały się następujące artykuły pracowników KMS:
  • Elżbieta Rychłowska-Musiał INVESTMENT DECISION RULES IN A COMPETITIVE MARKET AND IN THE CASE OF CO-OPETITION. THE REAL OPTIONS GAMES APPROACH, Argumenta Oeconomica 2(43), 329-350 (IF 0.347, 40p)
  • Kliber A. The Sovereign Credit Default Swap Market. Is it Anything to Be Afraid Of? Argumenta Oeconomica 2(43), 137-158 (IF 0.347, 40p)
Panie: dr Aleksandra Rutkowska i dr hab. Agata Kliber przystąpiły do programu the Overleaf Advisor Program (światowa sieć 300 konsultantów-wolontariuszy, którzy wspierają rozwój narzędzi ułatwiających pisanie artykułów naukowych i komunikację z partnerami spoza macierzystej jednostki).
W listopadzie, z inicjatywy opiekun naukowej koła SKN Inteligentnych Metod Obliczeniowych, pani dr Aleksandry Rutkowskiej, odbyły się dwa spotkania z praktykami z cyklu: “Data science bez kodowania - pierwsze kroki w KNIME” (prowadzący: Krzysztof Żarna, Lead Risk Data Analyst w BNP Paribas Bank Polska).
Pani dr Aleksandra Rutkowska nawiazala wspolprace z firma KNIME i dolaczylam do ich Academic Alliance community.
W dniach 14.11-03.12 pani dr hab. Agata Kliber wzięła udział w badaniu prowadzonym przez Europejski Kongres Finansowy celem wypracowania stanowiska ekspertów z polskiego rynku w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących BMR.