29.05 ukazała się publikacja:
Kliber A., Będowska-Sójka, B., Rutkowska, A., Świerczyńska K., Zdunkiewicz, W. (2020) FinTechs in Poland: Insights, Trends and Perspectives, Technical Report.
Raport powstał we współpracy z Fundacją QuantFin w ramach projektów: NCN MINIATURA 2019/03/X/HS4/010255 oraz RID (51107-19-24), których kierownikiem jest profesor Agata Kliber z Katedry Matematyki Stosowanej.
29.05, za pośrednictwem platformy Zoom, odbyło się spotkanie z maturzystami, organizowane przez Parlament Studencki. Z ramienia Katedry Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka i Ekonometria reprezentował pan dr Marcin Bartkowiak.