W maju 2021 zostały przyznane Nagrody Rektora. Pani dr hab. Agata Kliber otrzymała nagrodę za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020, za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych.
Na zaproszenie pana prof. Leszka Pawłowicza (Koordynatora Europejskiego Kongresu Finansowego, prof. UG) pani dr hab. Agata Kliber wzięła udział w projekcie prowadzonym przez Europejski Kongres Finansowy celem wypracowania stanowiska ekspertów z polskiego rynku w konsultacjach Komisji Europejskiej, dotyczących wyznaczenia zamiennika wskaźnika CHF LIBOR.