6.11.2022 pani dr hab. Agata Kliber brała udział w posiedzeniu Komisji ds. oceny śródokresowej mgra inż. Piotra Bednarskiego (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), mającą na celu ocenę postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
11.05.2022 pani dr Karolina Siemaszkiewicz wzięła udział w szkoleniu Forum Szkół Doktorskich:  „Funkcja i rola promotora w przygotowaniu rozprawy doktorskiej” (online);
17.05 w ramach programu Klasy Akademickie pani dr Aleksandra Rutkowska wygłosiła wykład w III LO pt. "Inwestor NIEracjonalny, czyli jak zarobić na ekonomii behawioralnej";
18.05. pan dr Marcin Bartkowiak wygłosił wykład dla Fundacji QuantFin: "Options and methods of their valuation";
19.05 pani dr hab. Agata Kliber brała udział w szkoleniu "Jak przygotować merytoryczną część wniosku badawczego na przykładzie konkursów projektowych NCN”;
24.05 panie: dr Karolina Siemaszkiewicz i dr Blanka Łęt uczestniczyły w szkoleniu „Język inkluzywny, czyli jak mówić i pisać, żeby nie wykluczać";
W dniach 20-22 maja 2022, we Florencji (Włochy) odbyła się konferencja 4th International Conference Economies of the Balkan and Eastern European Countries (ΕΒΕΕC 2022), na której przedstawiono dwa referaty:
  • Aleksandra Rutkowska, Magdalena Szyszko - Poznan University of Economics and Business; WSB University in Poznan / Poland, Dictionary-based sentiment analysis of monetary policy minutes. on the applicability of lexicons 
  • Aleksandra Rutkowska, Magdalena Szyszko, Mariusz Próchniak - Poznan University of Economics and Buisness; WSB University in Poznan; Warsaw School of Economics / Poland, Dynamic time warping application for testing expectations properties and co-movements among different groups of economic agents
 
W dniach 26-27.05.2022 odbyła się międzynarodowa konferencja EWGCFM & FIBA (Euro Working Group for Commodities and Financial Modelling oraz XIX International Conference on Finance and Banking), w trakcie której przedstawiony został referat: Będowska-Sójka, B, Kliber A. "Can cryptocurrencies hedge oil price fluctuations? A pandemic perspective".
27.05.2022 o godzinie 12.00 na kanale YouTube UEP odbyła się debata RID: Finansyzacja, Instytucje, Gospodarka 4.0. Panelistami byli: pani dr hab. Agata Kliber, pan prof. dr hab. Marek Ratajczak oraz prof. Jan Toporowski, a dyskusję moderował dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP.