Wspólny artykuł pań: Barbary Będowskiej-Sojki, Agaty Kliber i Laivi Laidroo pt. "Have FinTechs outperfomed Banks? The impact of COVID on the financial markets" został zaprezentowany na konferencji International Risk Management Conference IRMC 2021, która odbyła się w dniach 1-2.10.2021 w Cagliari.
Wspólny artykuł pań: Barbary Będowskiej-Sójki, Agaty Kliber i Aleksandry Rutkowskiej pt."Is Bitcoin still a King? Analysis of the lead-lag relationships between volatility and liquidity of cryptocurrencies during the pandemic" został zaprezentowany w trakcie piątej edycji międzynarodowej konferencji ICOFEP (International Conference on Finance and Economic Policy), która odbyła się w dniach 21-22.10.2021 w formie online.

Wspólny artykuł: Blanki Łęt, Konrada Sobańskiego, Katarzyny Włosik i Wojciecha Świdra pt."What drives popularity of stablecoins? Measuring the frequency dynamics of connectedness between volatile and stable cryptocurrencies." został zaprezentowany w trakcie piątej edycji międzynarodowej konferencji ICOFEP (International Conference on Finance and Economic Policy).

W wersji online-first ukazała się publikacja pań: Agaty Kliber i Blanki Łęt pt. "Degree of connectedness and the transfer of news across the oil market and the European stocks" w czasopiśmie Energy (200p. MNi SW, IF: 7.147). Z publikacją można się zapoznać pod adresem: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544221024191?dgcid=author
W październiku ukazała się publikacja: Będowska-Sójka, Barbara, Agata Kliber, and Aleksandra Rutkowska. 2021. "Is Bitcoin Still a King? Relationships between Prices, Volatility and Liquidity of Cryptocurrencies during the Pandemic" Entropy 23, no. 11: 1386. https://doi.org/10.3390/e23111386 (100p. MNiWSW, IF: 2.52)