Dnia 7.01.2022 pani dr hab. Agata Kliber brała udział jako recenzent w publicznej obronie rozprawy doktorskiej pani mgr Anny Chudzickiej-Bator pt. "Procesy ACD o zmiennych parametrach w modelowaniu i prognozowaniu intensywności transakcji na kasowym rynku złotego", napisanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pod kierunkiem pana profesora Mateusza Pipienia. Obrona odbyła się w trybie zdalnym.
W dniu 14.01.2022 na konferencji międzynarodowej 38th EBES CONFERENCE  przedstawiono wspólny artykuł Blanki Łęt, Konrada Sobańskiego, Katarzyny Włosik i Wojciecha Świdra pt.
Is the Cryptocurrency Market Efficient? Evidence from an Analysis of Fundamental Factors.