Przedmioty prowadzone przez pracowników katedry:
 • Elementy ekonometrii bayesowskiej,
 • Instrumenty pochodne,
 • Inżynieria finansowa,
 • Matematyka I,
 • Matematyka II,
 • Matematyka finansowa,
 • Mat. finansowa i ubezpeczeniowa,
 • Matematyka-wstęp,
 • Metody aktuarialne,
 • Modelowanie zmienności i ryzyka,
 • Procesy stochastyczne,
 • Rachunek prawdopodobieństwa,
 • Statystyka matematyczna,
 • Wycena instrumentów pochodnych
 • Zaawansowane metody ekonometrii finansowej,
 • Zarządzanie ryzykiem.