Jesteśmy grupą entuzjastów, którzy tworzą zespół zajmujący się zastosowaniami metod ilościowych w Finansach i Ekonomii.

 

Działamy w obszarach:

  • ekonometrii finansowej,
  • inżynierii finansowej,
  • aktuariatu ubezpieczeniowego,
  • zarządzania ryzykiem,
  • finansów behawioralnych,
  • opcji rzeczywistych (realnych),
  • programowania matematycznego,
  • ekonomii matematycznej,
  • zastosowań teorii sterowania optymalnego,
  • zbiorów rozmytych i ich zastosowań w naukach ekonomicznych.

           

Zdobywamy granty NCN i NBP, w tym międzyuczelniane we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

           

Bierzemy udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym: Conference on Computational and Financial Econometrics, Forecasting Financial Markets, Economic Challenges in Enlarged Europe, Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, International Conference on Applied Economics, International Conference on Eurasian Economies i wielu innych.

 

Publikujemy w prestiżowych czasopismach, m.in.: Journal of Fractional Calculus and Applications, Applied Mathematics and Computation, Journal of Scientific Research and Reports, Control and Cybernetics, Portuguese Journal of Economics, Czech Journal of Economics and Finance, Procedia Economics and Finance, Empirica, Dynamic Econometric Models, Ekonomista, Przegląd Statystyczny, Bank i Kredyt.

 

Z pasją uczymy studentów! Oni to doceniają i wysoko oceniają nasze zajęcia. Przekazujemy wiedzę ze zróżnicowanych przedmiotów. Zaczynamy od Analizy i Algebry liniowej, poprzez Rachunek prawdopodobieństwa i Statystykę matematyczną, po Matematykę aktuarialną, Inżynierię Finansową oraz Zarządzanie ryzykiem.

 

Oferujemy seminaria dyplomowe: licencjackie, magisterskie, podyplomowe i doktorskie. Podejmowane tematy są zawsze aktualne, ambitne, powiązane z praktyką gospodarczą. Prace niejednokrotnie zdobywają wyróżnienia lub nagrody w konkursach zewnętrznych.

 

Stworzyliśmy i rozwijamy specjalność Inżynieria finansowa na kierunku Informatyka i ekonometria. Jej absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy. Na zajęciach uczymy zaawansowanej teorii, a dzięki współpracy z firmami Analyx, EY, Crisil rozwijamy umiejętności praktyczne.

 

Wspieramy aktywność studentów w ramach Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Finansowej. Studenci prezentują wyniki swoich badań na ogólnokrajowych konferencjach studenckich, organizują konferencję i warsztaty we współpracy z praktykami biznesu.

 

Kształcimy praktyków w ramach studiów podyplomowych z Inżynierii finansowej. Przekazujemy specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania, analizowania i budowania instrumentów finansowych, ich wyceny, a także prognozowania wyników złożonych strategii inwestycyjnych.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!