Oferta seminariów dla studentów II roku studiów I stopnia

studia stacjonarne
Dr Marcin Bartkowiak Metody ilościowe w finansach

studia niestacjonarne zaoczne
Dr Marcin Bartkowiak Metody ilościowe w finansach