Oferta seminariów dla studentów I roku studiów II stopnia w roku akad. 2019/2020

Dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. UEP 
Optymalne decyzje finansowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych
Dr hab. Agata Kliber, prof. UEP 
Modelowanie kryzysów finansowych na studiach stacjonarnych