Uczymy już od 35 007 dni
Aktualności

dr Maciej Beręsewicz laureatem konkursu „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki”

30.06.2020 r.
dr Maciej Beręsewicz laureatem konkursu wewnętrznego w ramach projektu „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki". Dr Beręsewicz będzie kierował projektem pt. Gospodarka platformowa w świetle big data.

Gospodarka platformowa, zwana także gig ekonomią (ang. gig economy) jest stosunkowo nowym obszarem ekonomii w ramach Gospodarki 4.0.  Polega ona na zlecaniu i wykonywaniu zajęć o charakterze zadaniowym przy wykorzystaniu technologii internetowych. Szybki rozwój rynku cyfrowych platform biznesowych obserwowany w ostatnich latach spowodował ekspansję tego specyficznego rodzaju rynku, na którym usługodawcy kojarzeni są z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez nabywców. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli biznesowych w tym segmencie gospodarki jest aplikacja Uber, od nazwy której wprowadzone zostało pojęcie ”uberyzacji” obejmujące zmiany społeczno-ekonomiczne zachodzące w gospodarce na skutek coraz szerszego stosowania nowoczesnych technologii, w tym aplikacji mobilnych.


Przedmiotem badania w projekcie jest strona podażowa gospodarki platformowej w Polsce, a dokładniej osoby wykonujące pracę przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych umożliwiających prowadzenie działalności zarobkowej na terenie Polski. Głównym celem projektu jest społeczno-demograficzna charakterystyka osób pracujących w ramach gig ekonomii oraz rozpoznanie ich zachowań związanych z zarządzaniem czasem pracy. Analizie podlegać będą również zmiany w czasie wielkości i struktury populacji osób świadczących usługi w ramach gospodarki platformowej - w tym kontekście zostanie zbadany wpływ wybuchu pandemii COVID-19.