Mgr Maciej Beręsewicz, doktorant w Katedrze Statystyki, otrzymał grant NCN w ramach konkursu PRELUDIUM 7 na projekt badawczy "Wykorzystanie internetowych źródeł danych w świetle teorii estymacji na przykładzie wtórnego rynku nieruchomości w Polsce".

Serdecznie gratulujemy!