Uczymy już od 35 007 dni
Aktualności

Prof. Elżbieta Gołata członkiem Naukowej Rady Statystycznej

11.02.2020 r.
Prof. dr hab. Elżbieta Gołata została powołana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dr. Dominika Rozkruta, w skład Naukowej Rady Statystycznej na kadencję 2020-2024. Rada liczy 31 członków wybranych spośród przedstawicieli nauki, w szczególności z dziedziny statystyki i dziedzin pokrewnych.

Naukowa Rada Statystyczna to organ opiniodawczo-doradczy, który działa przy prezesie GUS.

Do zadań rady należy w szczególności opiniowanie i rekomendowanie prac metodologicznych, które mają na celu udoskonalenie systemu badań statystycznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej GUS: