• Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
 • Statistical analysis in market research  
 • Atrakcyjność inwestycyjna regionów 
 • Badania internetowe
 • Eksploracja danych z SAS Enterprise Miner
 • Geomarketing
 • Ilościowe metody wyceny przedsiębiorstw
 • Komputerowe pakiety statystyczne
 • Metoda reprezentacyjna
 • Nieklasyczne metody analizy danych w biznesie
 • Przetwarzanie danych w SAS
 • Real estate market analysis
 • Statystyczna integracja danych
 • Statystyka
 • Statystyka opisowa
 • Wizualizacja i raportowanie danych statystycznych
 • Zaawansowane techniki SAS