Oferta seminaryjna na rok akademicki 2021/2022


W dniach 15-21 listopada 2021 r. studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kier. Informatyka i ekonometria wybierają seminarium. Wybory będą odbywały się elektronicznie, w systemie USOS, wg następującego schematu: student w okresie poprzedzającym uruchomienie zapisów w systemie kontaktuje się z potencjalnym promotorem za pomocą poczty elektronicznej i zgłasza chęć udziału w seminarium. Po uzyskaniu akceptacji promotora wprowadza wybór do sytemu internetowego.

Szczegółowe informacje o zapisach znajdują się na stronie BOS-u.


Kierunek: Informatyka i ekonometria

Studia stacjonarne I stopnia

dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP
Metody statystyczne w analizie mobilności ludności
         Kryteria zapisu: rozmowa kwalifikacyjna - kontakt poprzez e-mail: tomasz.klimanek@ue.poznan.pl

dr hab. Marcin Szymkowiak, prof. UEP
Metody statystyczne i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych
         Kryteria zapisu: przeprowadzona rozmowa na Microsoft Teams - kontakt poprzez e-mail: marcin.szymkowiak@ue.poznan.pl

dr Maciej Beręsewicz
Analiza nowoczesnych źródeł danych z wykorzystaniem komputerowych pakietów statystycznych.
 Więcej informacji: https://berenz.github.io/teaching/
 Kryteria zapisu: przeprowadzona rozmowa z Promotorem na teams/zoom/Skype - kontakt poprzez e-mail: maciej.beresewicz@ue.poznan.pl

dr Wojciech Roszka
Aplikacje metod statystycznej integracji danych
Kryteria zapisu: uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: wojciech.roszka@ue.poznan.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

dr Hanna Wdowicka 
Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Polsce
Kryteria zapisu: uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: hanna.wdowicka@ue.poznan.pl . Decyduje kolejność zgłoszeń.

dr Kamil Wilak
Analiza dynamiki na polskim rynku pracy
Kryteria zapisu: rozmowa kwalifikacyjna - kontakt poprzez e-mail: kamil.wilak@ue.poznan.pl. Średnia ze studiów.


Studia niestacjonarne I stopnia 

dr Wojciech Roszka
Aplikacje metod statystycznej integracji danych.
Kryteria zapisu: uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: wojciech.roszka@ue.poznan.pl


Studia stacjonarne II stopnia

prof. dr hab. Elżbieta Gołata
Metody ilościowe w badaniach gospodarczych i społecznych
          Kryteria zapisu: kolejność zgłoszeń; uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: elzbieta.golata@ue.poznan.pl. Zainteresowanie tematyką.

dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
Nowe metody estymacji w badaniach rynkowych i nierynkowych
Kryteria zapisu: kolejność zgłoszeń; uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: grazyna.dehnel@ue.poznan.pl 

dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP
Metody statystyczne w analizie mobilności ludności
          Kryteria zapisu: rozmowa kwalifikacyjna - kontakt poprzez e-mail: tomasz.klimanek@ue.poznan.pl.

dr hab. Marcin Szymkowiak, prof. UEP
Zaawansowane techniki analityczne w badaniach społeczno-gospodarczych
Kryteria zapisu: rozmowa kwalifikacyjna - kontakt poprzez e-mail: marcin.szymkowiak@ue.poznan.pl 

dr Maciej Beręsewicz, prof. UEP
Wykorzystanie big data na potrzeby statystyki publicznej
          Więcej informacji: https://berenz.github.io/teaching/
          Kryteria zapisu: rozmowa kwalifikacyjna - kontakt poprze e-mail: maciej.beresewicz@ue.poznan.pl.


Kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu

Studia stacjonarne II stopnia

dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
Nowe metody estymacji w badaniach rynkowych i nierynkowych.
Kryteria zapisu: kolejność zgłoszeń; uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: grazyna.dehnel@ue.poznan.pl