Oferta seminaryjna na rok akademicki 2022/2023


W dniach 9-15 maja 2022 r. studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kier. Informatyka i ekonometria wybierają seminarium. Wybory będą odbywały się elektronicznie, w systemie USOS, wg następującego schematu: student w okresie poprzedzającym uruchomienie zapisów w systemie kontaktuje się z potencjalnym promotorem za pomocą poczty elektronicznej i zgłasza chęć udziału w seminarium. Po uzyskaniu akceptacji promotora wprowadza wybór do sytemu internetowego.

Szczegółowe informacje o zapisach znajdują się na stronie BOS-u.


Kierunek: Informatyka i ekonometria

Studia stacjonarne I stopnia

dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP
Metody statystyczne w analizie mobilności ludności
         Kryteria zapisu: rozmowa kwalifikacyjna - kontakt poprzez e-mail: tomasz.klimanek@ue.poznan.pl

dr hab. Marcin Szymkowiak, prof. UEP
Zaawansowane techniki analityczne w badaniach społeczno-gospodarczych
         Kryteria zapisu: umiejętność posługiwania się dowolnym językiem programowania; rozmowa kwalifikacyjna - kontakt poprzez e-mail: marcin.szymkowiak@ue.poznan.pl Decyduje kolejność zgłoszeń

dr Wojciech Roszka
Aplikacje metod statystycznej integracji danych
Kryteria zapisu: uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: wojciech.roszka@ue.poznan.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

dr Hanna Wdowicka 
Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Polsce
Kryteria zapisu: uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: hanna.wdowicka@ue.poznan.pl . Decyduje kolejność zgłoszeń.

dr Kamil Wilak
Metody statystyczne niwelujące skutki braków odpowiedzi w badaniach ekonomicznych
Kryteria zapisu: rozmowa kwalifikacyjna - kontakt poprzez e-mail: kamil.wilak@ue.poznan.pl. Średnia ze studiów.


Studia niestacjonarne I stopnia 

dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP
Metody statystyczne w analizie mobilności ludności
         
Kryteria zapisu: rozmowa kwalifikacyjna - kontakt poprzez e-mail: tomasz.klimanek@ue.poznan.pl

dr Wojciech Roszka
Aplikacje metod statystycznej integracji danych.
Kryteria zapisu: uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: wojciech.roszka@ue.poznan.pl

dr Hanna Wdowicka 
Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Polsce
            Kryteria zapisu: uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: hanna.wdowicka@ue.poznan.pl . Decyduje kolejność zgłoszeń.


Studia stacjonarne II stopnia

prof. dr hab. Elżbieta Gołata
Metody ilościowe w badaniach gospodarczych i społecznych
          Kryteria zapisu: kolejność zgłoszeń; uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: elzbieta.golata@ue.poznan.pl. Zainteresowanie tematyką.

dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
Nowe metody estymacji w badaniach rynkowych i nierynkowych
Kryteria zapisu: kolejność zgłoszeń; uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: grazyna.dehnel@ue.poznan.pl 

dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP
Metody statystyczne w analizie mobilności ludności
          Kryteria zapisu: rozmowa kwalifikacyjna - kontakt poprzez e-mail: tomasz.klimanek@ue.poznan.pl.

dr hab. Marcin Szymkowiak, prof. UEP
Zaawansowane techniki analityczne w badaniach społeczno-gospodarczych
Kryteria zapisu: rozmowa kwalifikacyjna - kontakt poprzez e-mail: marcin.szymkowiak@ue.poznan.pl 


Kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu

Studia stacjonarne II stopnia

dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
Nowe metody estymacji w badaniach rynkowych i nierynkowych.
Kryteria zapisu: kolejność zgłoszeń; uzyskanie akceptacji Promotora poprzez e-mail: grazyna.dehnel@ue.poznan.pl