Studenckie Koło Naukowe "Estymator" działa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przy Katedrze Statystyki od 2010 roku. Jego członkowie są studentami studiów magisterskich i licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, a także studentami studiów doktoranckich. W przeszłości koło zasilali także studenci innych wydziałów.

SKN Estymator aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych ze statystyką, analizą danych, badaniami rynku, prowadzi samodzielne badania oraz pomaga w analizie już gotowych danych. Najważniejszymi działaniami podjętymi przez SKN Estymator była organizacja Polskiego Akademickiego Zlotu Użytkowników R oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Metody Ilościowe w Ekonomii”, oraz wielu mniejszych spotkań z cyklu Poznańskiego Akademickiego Zlotu Użytkowników R. Studenci dwukrotnie przeprowadzali Badanie Satysfakcji Studentów WIGE, zrealizowali projekty dla firm z sektora prywatnego: Aquanet oraz Pracowni Sukien Ślubnych Kama Ostaszewska, napisali pakiet do środowiska R pozwalający odczytać dane zapisane w formacie SWDE, a także wielokrotnie uczestniczyli w wydarzeniach promujących Wydział i Uczelnię, takich jak Dni Otwarte UEP czy Wykład inauguracyjny. Członkowie koła wspólnie uczyli się, wykorzystując materiały zawarte na kursach internetowych na Coursera.org oraz programie Pogromcy Danych, a także rozwiązywali zadania dostępne na kaggle.com, zdobywając tym samym szereg certyfikatów. Ponadto SKN Estymator zaangażowane było w pomoc przy organizacji Kongresu Statystyki Polskiej, który odbył się w kwietniu 2012 roku z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Działania te pomagały członkom rozwijać zainteresowania związane z pakietami statystycznymi i statystyką, a także nawiązać relację i współpracę z innymi środowiskami akademickimi.


Opiekunem koła naukowego jest dr Maciej Beręsewicz.