Seminaria Katedry Statystyki w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w środy o godz. 9.30-11.00 w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w seminariach (także w formie zdalnej) oraz zaprezentowaniem własnych badań prosimy o kontakt z dr hab. Grażyną Dehnel, prof. UEP (grazyna.dehnel@ue.poznan.pl).

Serdecznie zapraszamy!
  
 Data  Referent  Tytuł wystąpienia 
Semestr zimowy
 2021.10.27 dr  hab. Marcin Szymkowiak, prof. UEP, 
 dr Kamil Wilak
 Wskaźniki jakości w spisach powszechnych
 2021.11.03 Paweł Lańduch Wykorzystanie imputacji masowej do szacunku cech w statystyce przedsiębiorstw
 2021.11.24 dr Maciej Beręsewicz, prof. UEP Underreporting in the Job Vacancy Survey in Poland: evidence from linked survey,
admin and online micro data
 2021.12.15 dr hab. Marcin Szymkowiak, prof. UEP  Estymacja wybranych charakterystyk rynku pracy w świetle zjawiska braków odpowiedzi
 2022.01.12 dr Maciej Beręsewicz, prof. UEP,
 Kyrylo Mordan
 NMAR: an R package for not missing at random problems
 2022.01.19 dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP Geoprzestrzenne dylematy doskonalenia jakości badania dojazdów do pracy
 2022.01.26 dr Hanna Wdowicka Porównanie struktury lokalnych rynków pracy w Polsce w latach 2006, 2011 i 2016
Semestr letni
 2022.03.16 dr Maciej Beręsewicz, prof. UEP singleRcapture - an R package for single-source capture-recapture models
 2022.04.06 dr Piotr Sulewski  Nowe metody weryfikacji wybranych typów statystycznych hipotez nieparametrycznych
 2022.04.20
 Tomasz Józefowski  Rynek pracy na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich w świetle estymacji typu SPREE
 2022.05.18
godz. 8:00
MS Teams
 Tomasz Józefowski
 Rynek pracy na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich w świetle estymacji typu SPREE - autoreferat
 2022.06.08 Karolina Paradysz