Seminaria Katedry Statystyki w roku akademickim 2021/2022 odbywają się w trybie hybrydowym (stacjonarnie w pok. 423C przy ul. Towarowej 53 oraz na MS Teams) w środy, godz. 8.30-10.00.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem (także w formie on-line) w seminariach Katedry Statystyki oraz zaprezentowaniem własnych badań prosimy o kontakt z dr hab. Grażyną Dehnel, prof. UEP (grazyna.dehnel@ue.poznan.pl).

Serdecznie zapraszamy!


Data Referent Tytuł wystąpienia 
Semestr zimowy
2021.10.27dr hab. Marcin Szymkowiak, dr Kamil WilakWskaźniki jakości w spisach powszechnych