Seminaria Katedry Statystyki w roku akademickim 2021/2022 odbywają się w trybie hybrydowym (stacjonarnie w pok. 423C przy ul. Towarowej 53 oraz na MS Teams) w środy, godz. 8.30-10.00.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem (także w formie on-line) w seminariach Katedry Statystyki oraz zaprezentowaniem własnych badań prosimy o kontakt z dr hab. Grażyną Dehnel, prof. UEP (grazyna.dehnel@ue.poznan.pl).

Serdecznie zapraszamy!
  

 Data  Referent  Tytuł wystąpienia 
Semestr zimowy
 2021.10.27 dr hab. Marcin Szymkowiak, prof.UEP, 
dr Kamil Wilak
 Wskaźniki jakości w spisach powszechnych
 2021.11.03 Paweł Lańduch Wykorzystanie imputacji masowej do szacunku cech w statystyce przedsiębiorstw
 2021.11.24 dr Maciej Beręsewicz, prof. UEP 
 2021.12.15 dr hab. Marcin Szymkowiak, prof. UEP  Estymacja wybranych charakterystyk rynku pracy
w świetle zjawiska braków odpowiedzi
 2022.01.12 dr Maciej Beręsewicz, prof. UEP,
 Kyrylo Mordan
 NMAR: an R package for not missing at random problems
 2022.01.19 dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP Geoprzestrzenne dylematy doskonalenia jakości badania dojazdów do pracy
 2022.01.26 dr Hanna Wdowicka