Aktualnie seminaria naukowe Katedry Statystyki odbywają się na platformie MS Teams w środy, o godz. 9:00. Osoby zainteresowane udziałem w seminariach w sposób zdalny prosimy o kontakt.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w seminariach Katedry Statystyki oraz zaprezentowaniem własnych badań, prosimy o kontakt z dr hab. Grażyną Dehnel, prof. nadzw. UEP (grazyna.dehnel@ue.poznan.pl).
Serdecznie zapraszamy!


Data Referent Tytuł wystąpienia 
   Semestr zimowy
2019.10.08dr Maciej BeręsewiczEstimation of the number of irregular migrants in Poland using bayesian non-linear hierarchical models
2019.10.23*prof. dr hab. Elżbieta GołataStarzenie się ludności Polski, przyczyny i konsekwencje
2019.10.29dr Łukasz WawrowskiData-driven transformations in small area estimation of poverty
2019.11.20*dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEPOcena działalności małych przedsiębiorstw w świetle statystyki małych obszarów
2019.12.11*dr Łukasz Wawrowski  Estymacja pośrednia ubóstwa na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce
2020.01.07dr Kamil WilakBezrobocie pozorne i bierne w Polsce w latach 2010-2018
2020.01.14dr Wojciech RoszkaSyntetyczna rekonstrukcja z wykorzystaniem metody IPF
2020.01.22*dr Maciej BeręsewiczEstimation of the size of irregular migration using bayesian non-linear mixed models
2020.01.28dr Tomasz KlimanekZastosowanie metod teorii grafów w przetwarzaniu, wizualizacji i analizie danych dotyczących dojazdów do pracy w Polsce
   Semestr letni
2020.04.08dr Maciej Beręsewicz, dr Robert Pater Improving Polish job vacancy statistics using administrative and online data
2020.04.22dr Wojciech RoszkaStatystyczna integracja danych na przykładzie badania polskiej kadry naukowej
2020.05.06dr Łukasz WawrowskiResearch directions of small area estimation of poverty in Poland
2020.05.20dr Maciej Beręsewicz, Kyrylo Mordan Review of selected methods to reduce non-ignorable non-response for categorical variables
2020.05.27dr Kamil Wilak, dr Marcin Szymkowiak, mgr Tomasz JózefowskiMetoda powtarzanego ważenia w spisach powszechnych
* seminarium odbywa się o godzinie 17:30 w sali A1.33 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu