Data Referent Tytuł wystąpienia 
 2013.06.05 mgr Maciej Beręsewicz
Internet jako źródło danych statystycznych w badaniu wtórnego rynku nieruchomości
 2013.04.22 mgr Magdalena Okupniak Statystyka małych obszarów w szacowaniu liczby nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw
 2013.04.17 mgr Kamil Wilak Szacowanie charakterystyk rynku pracy na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności z uwzględnieniem autokorelacji
 2013.04.10 mgr Wojciech Roszka Konstrukcja modułu zintegrowanej bazy danych społecznych - wybrane aspekty
 2013.04.03 Anita Maćkowiak Struktura demograficzna sektora MŚP w Polsce w latach 2007-2011
 2013.03.27 Marta Musiał Demograficzny potencjał rynku pracy w Wielkopolsce
 2013.03.20 mgr Maciej Beręsewicz

Internet jako źródło danych statystycznych na przykładzie wtórnego rynku nieruchomości w Poznaniu

 2013.03.13 mgr Hanna Gruchociak

Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce z wykorzystaniem modelowania wielopoziomowego. Estymacja macierzy migracji


 2013.03.06 mgr Łukasz WawrowskiEstymacja pośrednia ubóstwa w podregionach Polski
 2013.01.17 mgr Tomasz Józefowski Jakość w statystyce małych obszarów - wybrane zagadnienia
 2013.01.09 dr Tomasz Klimanek Nowy ład ekonomiczny wsi w perspektywie jej dezagraryzacji
 2012.12.05 mgr Kamil Wilak Wykorzystanie szeregów czasowych w statystyce małych obszarów
 2012.11.28 mgr Magdalena Okupniak Estymacja pośrednia na rynku przedsiębiorstw
 2012.11.21 mgr Maciej Beręsewicz Analiza przestrzenna na rynku nieruchomości
 2012.11.07

 dr hab. Grażyna Dehnel,

 dr Tomasz Klimanek

Estymacja pośrednia z uwzględnieniem korelacji przestrzennej w statystyce gospodarczej
 2012.10.24 mgr Wojciech Roszka Źródła danych w zintegrowanym spisie
 2012.10.17 dr Marcin Szymkowiak
Koncepcja wykorzystania podejścia kalibracyjnego w NSP 2011
 2012.10.10 mgr Hanna Gruchociak
Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce z wykorzystaniem metodologii modelowania wielopoziomowego - koncepcja rozprawy doktorskiej