Seminaria naukowe Katedry Statystyki odbywają się we wtorki, o godz. 16:45 w sali 423 C w budynku przy ulicy Towarowej.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w seminariach Katedry Statystyki oraz zaprezentowaniem własnych badań, prosimy o kontakt z dr hab. Grażyną Dehnel, prof. nadzw. UEP (grazyna.dehnel@ue.poznan.pl).
Serdecznie zapraszamy!


Data Referent Tytuł wystąpienia 
   Semestr zimowy
2018.10.02dr Maciej BeręsewiczBaltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics
2018.10.09dr Maciej Beręsewicz
dr Marcin Szymkowiak
Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy w ujęciu regionalnym
2018.10.23mgr Tomasz JózefowskiRynek pracy na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich w świetle estymacji typu SPREE
2018.11.13mgr Michał PietrzakMetody kontroli ujawniania danych dla mikrodanych z BAEL
2018.11.20dr Marcin SzymkowiakPrezentacja pracy hab. pt. "Podejście kalibracyjne w badaniach społeczno-ekonomicznych"
2018.12.04dr Łukasz WawrowskiUbóstwo wielowymiarowe - rola polityki społecznej
2018.12.11dr Maciej BeręsewiczEstimation of the number of illegal foreign workers in Poland
2018.12.18dr Marcin SzymkowiakPrezentacja pracy hab. pt. "Podejście kalibracyjne w badaniach społeczno-ekonomicznych"
2018.12.19mgr Tomasz Józefowski Rynek pracy na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich w świetle estymacji typu SPREE - koncepcja rozprawy doktorskiej
2019.01.08mgr Karolina ParadyszBenchmarkowa analiza estymatorów klasy SMO na przykładzie badania niepełnosprawnych w NSP 2011 – koncepcja rozprawy doktorskiej
2019.01.15dr Wojciech RoszkaWażenie przestrzenne - podejście mikrosymulacyjne w analizie rynku pracy
2019.01.22dr Kamil WilakPoprawa jakości estymacji miesięcznej stopy bezrobocia
   Semestr letni
2019.02.26mgr Michał PietrzakPoufność danych w badaniach statystyki publicznej
2019.03.05dr hab.Grażyna Dehnel,prof.nadzw.UEP
dr Łukasz Wawrowski
Empirical Bayes method for the estimation of wages of small enterprises
2019.03.05dr Paweł Strzelecki (SGH)Symulacje efektów makroekonomicznych powodowanych przez zmiany dzietności i stanu zdrowia ludności w starzejącym się społeczeństwie Polski

2019.03.29mgr Michał PietrzakPoufność danych w badaniach statystyki publicznej
2019.04.02mgr Tomasz JózefowskiRynek pracy na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich w świetle estymacji typu SPREE
2019.04.09mgr Karolina ParadyszZastosowanie Topologiczna analiza danych w ocenie podobieństwa estymatorów klasy SMO
2019.04.16
dr Maciej Beręsewicz
dr Dagmara Nikulin (PG)
Estimate the size of informal employment based on administrative records with non-ignorable selection mechanism
2019.05.07dr Maciej Beręsewicz
Michael Voss
Detekcja kolektorów i paneli słonecznych ze zdjęć lotniczych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych
2019.05.21dr Kamil WilakSPREE estimation of the number of disabled people in terms of economic activity
2019.06.04dr Wojciech RoszkaStatystyczna integracja danych w badaniu produktywności naukowej