ODDZIAŁ POZNAŃSKI 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO 

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UAM W POZNANIU 


organizują wykłady środowiskowe ze statystyki wielowymiarowej.
Wykłady odbywają się raz w miesiącu, 
w środy o godz. 17.30 
w Sali A1.33 Wydziału Matematyki i Informatyki UAM 

przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu 


I. W roku akademickim 2012/2013 cykl wykładów pt. Wielowymiarowe metody statystyczne, przygotowali pracownicy Uniwersytetu im Adama Mickiewicza:

II. W roku akademickim 2013/2014 cykl wykładów pt. Metody statystyczne i ich zastosowania, przygotowali pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego:
III. W roku akademickim 2014/2015 cykl wykładów pt. Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach ekonomicznych i społecznych, przygotowali pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego:
IV. W roku akademickim 2015/2016 cykl wykładów pt. Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach medycznych, przygotowali pracownicy Uniwersytetu Medycznego:
V. W roku akademickim 2016/2017 cykl wykładów pt. Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach technicznych, przygotowali pracownicy Politechniki Poznańskiej:
VI. W roku akademickim 2017/2018 cykl wykładów pt. Wielowymiarowe metody statystyczne, przygotowali pracownicy Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz zaproszeni goście:
VII. W roku akademickim 2018/2019 cykl wykładów pt. Wielowymiarowe metody statystyczne, przygotowali pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego oraz zaproszeni goście: 
  • dr Jarosław Lira, Metody taksonomii relatywnej w badaniach społeczno-ekonomicznych, 17 października 2018,
  • dr hab. Bogna Zawieja, Układy równoległe i naprzemienne, 14 listopada 2018,
  • dr Grzegorz Wyłupek, Test permutacyjny w problemie dwóch prób dla danych cenzurowanych, 12 grudnia 2018,
  • prof. dr hab. Radosław Kala, Doświadczenia z ortagonalną strukturą blokową, 16 stycznia 2019,
  • mgr Adam Mieldzioc, Regularyzacja i estymacja macierzy kowariancji, 13 marca 2019,
  • dr Joanna Zyprych – Walczak, Geny ‘trudne’ i ich wpływ na wyniki statystycznych analiz RNA-seq, 10 kwietnia 2019,
  • prof. dr Piotr Kokoszka, Fundamental concepts of functional data analysis and an application to global cooling, 29 maja 2019,
  • dr Dariusz Kayzer, Wielowymiarowy model liniowy w analizie wyników doświadczeń przyrodniczych z wizualizacją graficzną w przestrzeni Euklidesowej, 12 czerwca 2019.
VIII. W roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021  cykl wykładów pt. Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach ekonomicznych i społecznych, przygotowali pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego:
IX. W roku akademickim 2021/2022 cykl wykładów pt. Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach ekonomicznych i społecznych, przygotowują pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • prof. dr hab. Jerzy Moczko, Czytanie w myślach - fikcja czy niedaleka przyszłość, 17 listopada 2021
  • prof. dr hab. Jerzy Moczko, Tajemnicze p-value czyli o metodach dokładnego wnioskowania nieparametrycznego w przypadku nietypowych rozkładów danych eksperymentalnych, 8 grudnia 2021.