Uczymy już od 34 999 dni
Konferencje

European R Users Meeting - eRum 2016
W dniach 12-14 października 2016 odbyła się międzynarodowa konferencja European R Users Meeting (eRum2016), której obrady prowadzone były na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Konferencja zorganizowana była przez Studenckie Koło Naukowe Estymator działające przy Katedrze Statystyki UEP we współpracy z Katedrą Metod Matematycznych i Statystycznych UP.

Konferencja poświęcona była metodom oraz zastosowaniom języka programowania R. Podczas obrad dyskusji zostały poddane takie tematy jak: bioinformatyka, statystyka bayesowska, ekonomia, finanse i ubezpieczenia, uczenie maszyn i Big Data, wizualizacja danych oraz wiele innych. W trakcie pierwszego dnia odbyło się 10 warsztatów. W trakcie kolejnych dni było można wysłuchać wystąpień między innymi zaproszonych gości:
  • Browse Till You Die: Scalable Hierarchical Bayesian Modeling of cookie deletion — Jakub Glinka, GfK Data Lab,
  • Design of Experiments in R — Ulrike Grömping, Beuth University of Applied Sciences Berlin,
  • Genie: A new, fast, and outlier-resistant hierarchical clustering algorithm and its R interface — Marek Gagolewski, Polska Akademia Nauk,
  • Addressing the Gender Gap in the R Project — Heather Turner, University of Warwick,
  • Heteroscedastic Discriminant Analysis and its integration into “mlR” package for uniform machine learning — Katarzyna Stąpor, Politechnika Śląska,
  • How to use R to hack the publicly available data about skills of 2M+ worldwide students? — Przemysław Biecek, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski,
  • A survey of tools for Bayesian data analysis in R — Rasmus Bååth, Uniwersytet w Lund,
  • Geo-located point data: measurement of agglomeration and concentration — Katarzyna Kopczewska, Uniwersytet Warszawski,
  • R and C++ - Romain Francois, r-enthusiasts,
  • Simulation of complex synthetic data with the R package simPop - Matthias Templ, Vienna Univeristy of Technology.

W konferencji wzięło udział ponad 250 uczestników z ponad 15 krajów.

Wśród sponsorów konferencji było wiele przedsiębiorstw specjalizujących się w analizie danych: McKinsey, Microsoft, eoda, Analyx, DataCamp, WLOG Solutions, Quantide i RStudio.

Konferencję honorowym patronatem objęli Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu JM prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu JM prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP., Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu dr Jacek Kowalewski oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział w Poznaniu.