Uczymy już od 34 999 dni
Konferencje

Polski Akademicki Zlot Użytkowników R - PAZUR 2014


W dniach 15—17 października 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja pt. Polski Akademicki Zlot Użytkowników R. Organizatorami konferencji była Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Studenckie Koło Naukowe ,,Estymator” działające przy Katedrze Statystyki UEP. Honorowy patronat nad konferencją objęli prof. dr hab. Emil Panek, dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP, prof. dr hab. Wiesław Koziara, dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP oraz dr Jacek Kowalewski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Patronat nad konferencją objął również oddział poznański PTS i Polskie Towarzystwo Biometryczne. Konferencja sponsorowana była przez firmy Revolution Analytics i Analyx oraz fundację SmarterPoland.pl.

Celem konferencji było przedstawienie możliwości wykorzystania pakietu statystycznego R w różnych dziedzinach nauki oraz biznesu, wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska użytkowników pakietu statystycznego R. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był warsztatom z zakresu analizy i eksploracji danych przestrzennych, przetwarzania dużych zbiorów danych z pakietem data.table, analizy danych sondażowych z pakietem survey, wizualizacji oraz wprowadzenia do analizy danych w pakiecie statystycznym R. W warsztatach wzięło udział blisko 130 osób.

Drugiego i trzeciego dnia konferencji przedstawiono 29 referatów poświęconych różnym aspektom zastosowania pakietu statystycznego R w naukach przyrodniczych, ekonomicznych oraz informatycznych, jak również aplikacjom biznesowym. Udział w konferencji był bezpłatny, co sprzyjało wyjątkowej frekwencji. W warsztatach i konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, nauczycieli akademickich reprezentujących różne dyscypliny naukowe oraz przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem pakietu R. W ramach konferencji wygłoszono dwa zamówione referaty — dr hab. Katarzyny Kopczewskiej (Wydział Ekonomii UW) pt. Przestrzenne modelowanie zjawisk ekonomicznych w R oraz dra hab. Przemysława Biecka (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Informatycznego UW) pt. Projekt Beta i Bit, diagramy ULAM, wizualizacja z R, czyli o moim analitycznym atelier.