Komitet Naukowy oraz Dyrektor Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej prof. dr hab. Krzysztof Malaga zapraszają na
IX Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego
"Matematyka i informatyka na usługach ekonomii",
która odbędzie się w formule on-line.

W wyniku ogłoszonej pandemii związanej z koronawirusem (SARS-CoV-2/COVID-19) oraz złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce jak i na świecie  konferencja odbędzie się w formie zdalnych sesji naukowych i prelekcji online w dniu 25 września 2020 r. 


Honorowy patronat nad konferencją objęli  prof. dr hab. Maciej Żukowski Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  oraz dr Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.