Termin Katedra Przedstawiciel Tytuł wystąpienia
13.12.2019
KBO
Dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP
Deriving priorities from inconsistent PCM using network algorithms
Dr Andras London
Network clustering via generalized colorings
31.01.2020
KIE Mgr inż. Dominik Filipiak Exploring Features of Paintings for Modelling Preferences of Buyers on the Polish Art Market
21.02.2020 KMS Dr Marcin Bartkowiak Transfer ryzyka długowieczności i metody jego wyceny
03.04.2020 KTI Dr. hab. inż. Adam Wójtowicz, prof. UEP Nowe metody kontroli dostępu dla systemów wszechobecnych (cyberbezpieczeństwa)
17.04.2020 KS Dr Maciej Beręsewicz Estimation of the number of irregular migrants in Poland using bayesian non-linear models
22.05.2020 KE Dr Alicja Jajko-Siwek Adekwatna Emerytura 
19.06.2020
KMSDr Karolina Sobczak
Efekty makroekonomiczne podatku od transakcji finansowych. Analiza na podstawie modelu DSGE
09.10.2020 Prof. Krzysztof Malaga
Prof. dr hab. Elżbieta Gołata
Prof. dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. UEP
Dr hab.Paweł Marszałek, prof. UEP (zastępstwo za dr hab.Kamillę Bartkowiak-Marchewkę, prof. UEP)
 

13.11.2020

KSDr Wojciech Roszka  Statystyczna integracja danych w badaniu produktywności polskiej kadry naukowej
18.12.2020 KBOiEMDr Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz
Can experts’ knowledge in eNS Inspire inspire efficient classification of potential debtors?
08.01.2021 KIEDr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP Big, Open, and Linked Data – Value for Economy

19.02.2021

KEDr Wojciech Kisiała Modele wzajemnego oddziaływania w badaniach przestrzenno-ekonomicz-nych.
19.03.2021 KMSDr Aleksandra Rutkowska Komunikacja banku centralnego z rynkiem: pomiar i efekty
16.04.2021 KTIDr inż. Jakub Flotyński Knowledge-Based Explorable Extended Reality Environments

21.05.2021

KBOiEM
Dr hab. Michał Konopczyński, prof. UEP Optimal Fiscal Policy in an Open Economy Growth Model with Human Capital and Public Debt
18.06.2021 LISER Luxembourg
Dr Michał Burzyński,
Climate Change, Inequality, and Human Migration
24.09.2021
IIEI
godz. 8:15
 -

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii"

22.10.2021
KS
godz. 9:00
P. Sylwia Filas-Przybył, dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP, dr Jacek Kowalewski Stratyfikacja dochodowa mieszkańców miast
19.11.2021
KE
godz. 13:00
Dr hab. Barbara Będowska-Sójka, prof. UEPPłynność na rynku kapitałowym: pomiar
i dynamika procesów
3.12.2021
KIE
godz. 8:30
Dr Milena Stróżyna, dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP, prof. dr hab. Witold Abramowicz, mgr Dominik  Filipiak, dr Jacek Małyszko, dr Marcin Szmydt, dr Piotr Arendarski Data Analysis in Maritime Domain  
21.01.2022
KBOEM
godz. 9:00
Dr hab. Helena Gaspars-Wieloch, prof. UEP Analogies between multi-criteria optimization under certainty and one-criterion optimization under uncertainty - new opportunities for operations research
18.02.2022
KTI
godz. 9:00
Dr hab. Jarogniew Rykowski, prof. UEP Piko-płatności strumieniowe w inteligentnych miastach
18.03.2022
KMS
godz.9:00
Dr Blanka Łęt Metody badania ryzyka systemowego na rynkach finansowych
22.04.2022
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
godz. 9:00
Dr hab. Jan Polowczyk, prof. UEPParadoksy w zarządzaniu strategicznym. Podejście ewolucyjno-behawioralne


20.05.2022
Katedra Finansów Przedsiębiorstw
godz. 9:00
Dr Bartosz Kabaciński, dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP, dr Agnieszka Stróżyńska-Szajek
Real earnings management - meta-analytical approach
3.06.2022
Katedra Inwestycji i Rynków Finansowych
godz. 9:00
Dr hab. Adam Zaręba, prof. UEP
Empirical Asset Pricing via Machine Learning: The Global Edition