Termin Katedra Przedstawiciel Tytuł wystąpienia
13.12.2019
KBO
Dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP
Deriving priorities from inconsistent PCM using network algorithms
Dr Andras London
Network clustering via generalized colorings
31.01.2020
KIE Mgr inż. Dominik Filipiak Exploring Features of Paintings for Modelling Preferences of Buyers on the Polish Art Market
21.02.2020 KMS Dr Marcin Bartkowiak Transfer ryzyka długowieczności i metody jego wyceny
03.04.2020 KTI Dr. hab. inż. Adam Wójtowicz, prof. UEP Nowe metody kontroli dostępu dla systemów wszechobecnych (cyberbezpieczeństwa)
17.04.2020 KS Dr Maciej Beręsewicz Estimation of the number of irregular migrants in Poland using bayesian non-linear models
22.05.2020 KE Dr Alicja Jajko-Siwek Adekwatna Emerytura 
19.06.2020
KMSDr Karolina Sobczak
Efekty makroekonomiczne podatku od transakcji finansowych. Analiza na podstawie modelu DSGE
09.10.2020 Prof. Krzysztof Malaga
Prof. dr hab. Elżbieta Gołata
Prof. dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. UEP
Dr hab.Paweł Marszałek, prof. UEP (zastępstwo za dr hab.Kamillę Bartkowiak-Marchewkę, prof. UEP)
 

13.11.2020

KSDr Wojciech Roszka  Statystyczna integracja danych w badaniu produktywności polskiej kadry naukowej
18.12.2020 KBOiEMDr Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz
Can experts’ knowledge in eNS Inspire inspire efficient classification of potential debtors?
08.01.2021 KIEDr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP Big, Open, and Linked Data – Value for Economy

19.02.2021

KEDr Wojciech Kisiała Modele wzajemnego oddziaływania w badaniach przestrzenno-ekonomicz-nych.
19.03.2021 KMSDr Aleksandra Rutkowska Komunikacja banku centralnego z rynkiem: pomiar i efekty
16.04.2021 KTIDr inż. Jakub Flotyński Knowledge-Based Explorable Extended Reality Environments

21.05.2021

KBOiEM
Dr hab. Michał Konopczyński, prof. UEP Optimal Fiscal Policy in an Open Economy Growth Model with Human Capital and Public Debt
18.06.2021 LISER Luxemburg
Dr Michał Burzyński,
Temat zostanie podany w marcu 2021 r.