Karta informacyjna

seminarium dyplomowego

dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

 

1. Prowadzący:

dr hab. Helena Gaspars-Wieloch, prof. UEP


2. Jednostka organizacyjna:

Katedra Badań Operacyjnych


3. Tytuł seminarium:

Wielokryterialne wspomaganie decyzji


4. Kierunek studiów:

Informatyka i Ekonometria


5. Zagadnienia (tematyka prac):

- wielokryterialna ocena decyzji (inwestycyjnych) w warunkach pewności i niepewności;

- opracowywanie rankingów dla wybranej listy obiektów;

- metody wyboru decyzji kompromisowej w warunkach optymalizacji wielocelowej;

- ciągła i dyskretna optymalizacja wielocelowa;

- modelowanie preferencji decydenta;

- przykładowa tematyka: wybór projektu inwestycyjnego, wybór portfela papierów wartościowych, ranking centrów handlowych, ocena okresowa pracowników itd.


6. Kryteria przyjęć:

- zgłoszenie i rozmowa drogą mailową (kontakt: helena.gaspars@ue.poznan.pl )