KARTA INFORMACYJNA

seminarium dyplomowego


 

1.    Kierownik seminarium

dr hab. Justyna Rój

2.    Jednostka organizacyjna

Katedra Badań Operacyjnych

3.    Tytuł seminarium studia stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie finansami i strategie podatkowe

4.    Kierunek studiów

Informatyka i Ekonometria

5.    Kryteria przyjęć

Kolejność zapisów

6.    Zagadnienia (problematyka proponowanych prac dyplomowych):

-       rynek kapitałowy;

-       instrumenty rynku kapitałowego;

- finanse przedsiębiorstwa;

- analiza finansowa przedsiębiorstwa;

- możliwości pozyskania kapitału w przedsiębiorstwie;

- wycena przedsiębiorstw;

- podatki i system podatkowy;

-       system finansowania przedsiębiorstw;

-       metody oceny efektywności inwestowania i ich praktyczne zastosowanie;

-       planowanie finansowe w przedsiębiorstwie;

-       system finansowania ochrony zdrowia;

-       finansowanie usług opieki zdrowotnej;

-       finansowanie działalności szpitala i innych podmiotów leczniczych.