Karta informacyjna

seminarium dyplomowego

dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

 

1.    Kierownik seminarium

dr Jacek Kowalewski

 

2.    Jednostka organizacyjna

Katedra Badań Operacyjnych

 

3.    Tytuł seminarium

Symulacyjne modele przedsiębiorstw

 

4.    Kierunek studiów

Informatyka i Ekonometria

 

5.    Kryteria przyjęcia

Kolejność zapisów (jeżeli nastąpi przekroczenie limitu, wówczas

rozmowa kwalifikacyjna)

Mile widziana umiejętność programowania.

 

6.    Zagadnienia:

- modelowanie systemów;

- prognozowanie;

- gry i decyzje;