Komitet Naukowy oraz Dyrektor Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej prof. dr hab. Krzysztof Malaga zapraszają na
X Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego
"Matematyka i informatyka na usługach ekonomii",
która odbędzie się w formule on-line.

W wyniku ogłoszonej pandemii związanej z koronawirusem (SARS-CoV-2/COVID-19) oraz złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce jak i na świecie konferencja odbędzie się w formie zdalnych sesji naukowych i prelekcji online w dniu 24 września 2021 r. 


Honorowy patronat nad konferencją objęli prof. dr hab. Maciej Żukowski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, oraz Amica S.A.