Komitet Naukowy oraz Dyrektor Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej,
prof. dr hab. Krzysztof Malaga,
zapraszają na 

XI Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii", która odbędzie się w formie zdalnych sesji naukowych i prelekcji online w dniu 16 września 2022 r.


Honorowy patronat nad konferencją objęli:

prof. dr hab. Maciej Żukowski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.