Uczymy już od 34 999 dni
Aktualności

II międzyinstytutowa debata naukowa na UEP

W dniu 2 czerwca br. w auli UEP odbyła się II międzyinstytutowa debata naukowa zatytułowana INNOWACJE PRODUKTOWE NA RYNKU ŻYWNOŚCI WOBEC ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Marketingu. W ramach rozwoju współpracy międzyinstytutowej do udziału w dyskusji panelowej zostali zaproszeni przedstawiciele Instytutu Nauk o Jakości oraz Instytutu Ekonomii. 

Merytorycznego wprowadzenia do dyskusji dokonał dr hab. inż Bogdan Pachołek, a dyskusję prowadziła dr Sylwia Michalak.
Panelistami byli:
dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP - INSTYTUT MARKETINGU 
dr hab. Tomasz Olejniczak - INSTYTUT MARKETINGU
dr hab. inż. Bogdan Pachołek – INSTYTUT MARKETINGU
dr hab. inż. Urszula Samotyja, prof. UEP – INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI
dr hab. Sebastian Stępień, prof. UEP – INSTYTUT EKONOMII
dr inż. Karolina Wiszumirska  - INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI 

W ramach debaty omówiono następujące zagadnienia:
1.Kierunki rozwoju i kategorie innowacji żywnościowych
2.Postulowane oczekiwania wobec innowacji żywnościowych w zrównoważonym rozwoju
3.Innowacje opakowaniowe na rynku żywności wobec zrównoważonego rozwoju
4.Zachowania nabywców wobec innowacji żywnościowych: mega trendy i zachowania lokalne
5.Seniorzy  wobec innowacji żywnościowych / opakowania dla seniorów
6. Krótkie łańcuchy dostaw w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Debata była okazją do wymiany wiedzy oraz poglądów prezentowanych z różnych punktów widzenia.