Uczymy już od 34 999 dni
Aktualności

Marketing - podręcznik akademicki

Redakcja naukowa Zygmunt Waśkowski
Marketing. Podręcznik akademicki to nowa pozycja na rynku wydawniczym, w której autorzy w zrozumiały, bardzo przystępny sposób wyjaśniają istotę i znaczenie współczesnego marketingu. Niewątpliwym wyróżnikiem podręcznika jest to, że zawarte w nim rozważania często odnoszą się do najnowszych trendów i procesów rynkowych, w tym gospodarki cyfrowej, nowych technologii czy zachowań nabywców w internecie. Na uwagę zasługuje też szeroko opisana społeczna rola marketingu, która  nawiązuje do zagadnienia zrównoważonej konsumpcji przez  nabywców, a także zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.
Autorzy zadbali o to, aby przedstawić najbardziej aktualny stan wiedzy z zakresu marketingowej aktywności przedsiębiorstw, nie pomijając żadnego z kluczowych zagadnień. Dzięki temu podejmowana problematyka została ujęta syntetycznie, a zarazem kompleksowo.
Lektura podręcznika pozwoli studentom na sprawne poruszanie się w tym obszarze wiedzy i ułatwi im zrozumienie zasad funkcjonowania marketingu w praktyce, w odniesieniu do aktualnych,  dynamicznie zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Podręcznik ten został jednocześnie tak przygotowany, aby stanowić pomocniczy materiał dydaktyczny dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z zakresu marketingu.
ISBN: 978-83-8211-119-4
e-ISBN: 978-83-8211-120-0
DOI: 10.18559/978-83-8211-120-0
Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Strony: 282
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna: pdf

Więcej informacji na temat podręcznika na stronie wydawnictwa