Dyrektor Instytutu Marketingu
dr hab.  Zygmunt Waśkowski, prof. UEP

e-mail: zygmunt.waskowski@ue.poznan.pl 
miejsce: Collegium Altum, p. 724
telefon: 61-854-37-73