Obszary badań naukowych Instytutu Marketingu:

a.zostały zdefiniowane na dwóch poziomach: ogólnym i szczegółowym
b.odzwierciedlają zainteresowania naukowo-badacze pracowników
c.wskazują obecne i przyszłe kierunki badawcze, którymi chcemy się zajmować