Katedra Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nieprzerwanie od 1992 roku prowadzi cokwartalne badanie wśród oddziałów i central banków metodą testu koniunktury. Pełna wersja przygotowywanego w oparciu o wyniki powyższego badania opracowania "Informacja o sytuacji na rynku bankowym" udostępniana jest uczestnikom badania w wersji elektronicznej od maja 2015 roku. Pracowników banków zainteresowanych udziałem w badaniu prosimy o bezpośredni kontakt e-mailowy: koniunkturabankowa@ue.poznan.pl

25 lat badań koniunktury na rynku bankowym w Katedrze Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Informacja o sytuacji na rynku bankowym KF-113 (wersja skrócona) 
- ocena koniunktury w II kwartale 2020 r. i przewidywana koniunktura w III kwartale 2020 r

Informacja o sytuacji na rynku bankowym KF-112 (wersja skrócona) 
- ocena koniunktury w I kwartale 2020 r. i przewidywana koniunktura w II kwartale 2020 r

Informacja o sytuacji na rynku bankowym KF-111 (wersja skrócona) 
- ocena koniunktury w IV kwartale 2019 r. i przewidywana koniunktura w I kwartale 2020 r

Informacja o sytuacji na rynku bankowym KF-110 (wersja skrócona) 
- ocena koniunktury w III kwartale 2019 r. i przewidywana koniunktura w IV kwartale 2019 r 

Informacja o sytuacji na rynku bankowym KF-109 (wersja skrócona) 
- ocena koniunktury w II kwartale 2019 r. i przewidywana koniunktura w III kwartale 2019 r