Zapraszamy studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia do wyboru seminariów dyplomowych prowadzonych przez następujące osoby:


Dr Marek Gnusowski   

na kierunku Zarządzanie
 • Zarządzanie organizacjami usługowymi
 • Relacyjny marketing usług
 • Jakość usług profesjonalnych
 • Prawne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem
 • Prowadzenie biznesu w ujęciu międzykulturowym
Kryteria przyjęć: zainteresowanie wskazaną tematyką
Termin, miejsce i godzina zapisów: 25.11. 2019 godz. 8.45 – 11.15, 27.11.2019 godz. 8.45 – 9.45, z uwagi na wyjazd służbowy w terminie 29.11-08.12. 2019 zapisy możliwe też poprzez email: marek.gnusowski@ue.poznan.pl
Wypisanie skierowań dla przyjętych osób: 25.11. 2019 godz. 8.45 – 11.15, 27.11.2019 godz. 8.45 – 9.45 


Dr Robert Skikiewicz   

na kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu
 • Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku usług finansowych
 • Konkurencyjność instytucji finansowych

  na kierunku Zarządzanie
 • Badania i analiza rynku usług
Zapisy na seminarium mogą być dokonywane drogą mailową: robert.skikiewicz@ue.poznan.pl lub w terminach dyżurów - 27.11.2019 - środa (godz. 14.00-15.00) lub 29.11.2019 - piątek (godz. 11.00-12.00).

Kryteria przyjęć: zainteresowanie tematyką seminarium, kolejność zgłoszeń.





Zapraszamy studentów II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia do wyboru seminariów dyplomowych prowadzonych przez następujące osoby: 


Dr Marek Gnusowski   

na kierunku Zarządzanie

 • Zarządzanie organizacjami usługowymi
 • Relacyjny marketing usług
 • Jakość usług profesjonalnych
 • Prawne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem
 • Prowadzenie biznesu w ujęciu międzykulturowym
Kryteria przyjęć: zainteresowanie wskazaną tematyką
Termin, miejsce i godzina zapisów: 25.11. 2019 godz. 8.45 – 11.15, 27.11.2019 godz. 8.45 – 9.45, z uwagi na wyjazd służbowy w terminie 29.11-08.12. 2019 zapisy możliwe też poprzez email: marek.gnusowski@ue.poznan.pl
Wypisanie skierowań dla przyjętych osób: 25.11. 2019 godz. 8.45 – 11.15, 27.11.2019 godz. 8.45 – 9.45