Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II-go stopnia do wyboru seminariów magisterskich prowadzonych przez:

  • prof. dr. hab. Ireneusza Rutkowskiego
  • prof. dr. hab. Jana Fazlagića
  • dr. hab. Sylwestra Białowąsa, prof. UEP
  • dr hab. Monikę Dobską, prof. UEP
  • dr hab. Mirosławę Kaczmarek, prof. UEP
  • dr hab. Iwonę Olejnik, prof. UEP 
  • dr. hab. Piotra Tarkę, prof. UEP

Zasady i kryteria przyjęć na seminaria magisterskie obowiązujące u poszczególnych promotorów w roku akademickim 2019/20:

- studia stacjonarne - plik do pobrania

- studia niestacjonarne - plik do pobrania