Tematyka prowadzonych seminariów magisterskich dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu:

Zachowania podmiotów na rynku usług finansowych.  E-konsument i nowe technologie na rynku usług bankowych

 

Problematyka pracy magisterskiej może dotyczyć  szeroko rozumianych zachowań różnych generacji konsumentów (Generacja X,  Millennialsi, Generacja Z) na rynku usług finansowych, sposobu korzystania i  oceny funkcjonowania  elektronicznych dystrybucji usług bankowych, szczególnie  płatności mobilnych (aplikacje mobilne banków, BLIK, Apple pay, Google pay).  Przedmiotem rozważań w pracy mogą być także zagadnienia  dotyczące wykorzystania przez  instytucje finansowe kanału internetowego,  np.  mediów społecznościowych,  w komunikacji konsumentami  i sprzedaży usług.