Tematyka prowadzonych seminariów magisterskich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

- kierunek Zarządzanie, wszystkie specjalności

  • Badania marketingowe konsumentów
  • Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach
  • Strategie rynkowe przedsiębiorstw
  • Badania marketingowe na rynku usług finansowych
  • Wielowymiarowa analiza danych