Sekretariat Międzykatedralny
ul. Towarowa 53
Budynek C, pokój 107
tel. 61 854-36-23
email: kbru@ue.poznan.pl

mgr Ewa Budniak
mgr Karolina SzubertAdres do korespondencji:
Katedra Badań Rynku i Usług
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań